صادرات نفت ایران به چین

چین هنوز سرشار از نفت ایران است

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۸