چین چه برنامه‌ای برای افغانستان بدون حضور آمریکا دارد؟

  • ۱۴۰۰-۰۵-۰۵