چین کنترل الگوریتم‌های استفاده شده توسط فناوری‌های بزرگ را تشدید می‌کند

  • ۱۴۰۱-۰۱-۱۵