کاهش محدودیت سنی برای استخدام در ارتش چین و تمرکز بیشتر بر مهارت‌های فردی

  • ۱۴۰۱-۱۱-۱۹