کمبود استعداد در زمینه علم و فناوری مسئله‌ای مهم در منطقه خلیج بزرگ چین

  • ۱۴۰۰-۰۹-۲۸