کمبود تراشه، فروش خودرو در چین را کاهش داد

  • ۱۴۰۰-۰۴-۲۰