گسترش نفوذ شرکت‌های تسلیحاتی چین در آفریقا و به چالش کشیدن روسیه و فرانسه

  • ۱۴۰۲-۰۶-۱۱