موتور سوخت جامد جدید در چین

آزمایش موتور سوخت جامد جدید در چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۲