انجام جراحی‌های راه دور به مدد شبکه‌ی ارتباطی نوین

  • ۱۴۰۱-۰۶-۱۲