فناوری‌ های پیشرفته چین

برنامه پکن برای جذب دانشمندان برجسته جهان در زمینه فناوری‌های پیشرفته

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۴