موتور توربوفن مدل AI-322

سفارش سنگین چین به اوکراین برای موتور هواپیما

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۹