شرکت پیندوودو

مرگ کارگران Pinduoduo جنبه تاریک فرهنگ کار بیش از حد در بخش فناوری چین را دوباره داغ کرد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۲