جنگنده‌ چینی J-10

مشکل احتمالی در تحویل جنگنده‌های J-10

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۰